Præsentation

Hjem / Foreningen / Præsentation


Større værdi

1105Alotoftalkinggoingon20

Som medlem af Vejlby-Risskov Erhvervsforening forventer vi, at du både vil bidrage til og trække på foreningens aktiviteter. De kan f.eks. omfatte virksomhedsbesøg, foredrag og studieture ligesom foreningen vil udgøre et nyttigt netværk, hvor man løbende kan trække på andre medlemsvirksomheders hjælp og erfaringer. Alt i alt er det foreningens mål at skabe konkret værdi for medlemmer og borgere i form af et attraktivt vækst- og erhvervsmiljø, nye arbejdspladser og et lokalmiljø i trivsel.

Øget synlighed

1109break2130

Ved at brande os som forening kan vi opnå en langt større opmærksomhed omkring vores virksomheder, produkter og aktiviteter. Det kan få en positiv indflydelse på bl.a. handlen med og imellem vores virksomheder, på vores image i lokalmiljøet og ikke mindst – på vores evne til at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. Endeligt kan vi som forening placere os som en markant spiller i regionens erhvervsliv.

Fælles stemme

Risskov har traditionelt været betragtet som et boligområde. Men antallet af virksomheder er stort. Adskillige tusinde CVR numre er registreret i Risskov og omegn. Det vil være en stor fordel for mange af disse virksomheder hvis der bliver mulighed for at stille op i samlet flok over for myndigheder og i andre sammenhænge. Dette vil vi i foreningen arbejde målrettet på at fremme.

Mere indflydelse

Som samlet erhvervsforening styrker vi bl.a. vores mulighed for at få indflydelse på de af kommunens beslutninger, der vedrører udviklingen af Risskov og omegns erhvervsliv og lokalplan. Herigennem får vi endnu bedre muligheder for at påvirke udfaldet af konkrete sager, der kan sikre os gode vilkår for vækst. På samme måde udgør vi en stærkere aktør, hvis vi gør en indsats for at hindre beslutninger og tiltag, der forringer områdets værdi.