Formål

Hjem / Foreningen / Formål


Gennem en fælles indsats, vil vi …

 • Fokusere på et velfungerende erhvervsområde både til gavn for virksomhederne og de borgere der bor i området
 • Være virksomhedernes fælles stemme i forhold til omgivelser og myndigheder og sikre indflydelse i kommunens erhvervsudvikling
 • Fastholde og udbygge Vejlby-Risskov som erhvervsområde og forhindre udviklinger der reducerer områdets værdi
 • Sikre og udbygge de fysiske rammer og herigennem fastholde og øge virksomhedernes værdi
 • Medvirke til at skabelse af gunstig udvikling for handel hos og imellem områdets virksomheder ved at udbrede kendskabet til det lokale erhvervsliv både her og regionalt
 • Medvirke til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft
 • Skabe nye arbejdspladser

Aktiviteter der kan igangsættes af foreningen …

 • Via en foreningshjemmeside vil vi etablere et netværk hvor medlemsvirksomheder kan tilmelde sig og etablere kontakt med andre tilmeldte
 • Etablere rundbordsmøder med forskellige hovedtemaer hvor en virksomhed inviterer og præsenterer, og hvor man kan summe og udveksle visitkort og netværke over en øl, en vand og en pindemad
 • Igangsætte aktiviteter som for eksempel foredrag, virksomhedsbesøg, studieture – aktiviteter med fagligt og socialt indhold
 • Hjælpe medlemsvirksomhederne til at trække på hinandens